Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa būvniecība

Klients : Rēzeknes tehnikums

Datums : 07.02.2014. – 28.09.2015.

Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa būvniecība I. un II.kārta

Adrese: Varoņu iela 11a, Rēzekne
P.M.G. loma: Būvuzraudzība vispārceltnieciskiem būvdarbiem, inženierkomunikāciju izbūves darbiem iekšējo un teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbiem, ietvju un iebrauktuvju izbūves darbiem

I.kārta “Austrumlatgales Profesionālā vidusskolas mācību korpusa rekonstrukcija un pārtikas laboratoriju jaunbūve”:
– stāvu skaits – 4 virszemes, 1 pazemes, augstums 17,15 m
– kopējā platība 7 928,90 m2
– būvtilpums – 28 049 m2
– brauktuves platība 1511,78 m2
– brauktuve 5 559 m2, ietves 2 446 m2

II.kārta “Austrumlatgales Profesionālā vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija”:
– stāvu skaits – 5 virszemes, 1 pazemes, augstums 16,95 m
– kopējā platība 4 724,30 m2
– būvtilpums – 16 676 m2
– brauktuves platība 1511,78 m2
– brauktuve 600 m2, ietves 724 m2