Bērnu Psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži” ēku rekonstrukcija un būvniecība

Klients : VSIA Bērnu Psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”

Datums : 30.04.2008. – 27.01.2010.

Bērnu Psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži” esošo ēku rekonstrukcija un jaunās ēkas būvniecība

Adrese: Valdemāra 46, Ainaži
P.M.G. loma: Būvuzraudzība vispārceltniecības, iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbiem

Kopējā būves platība: 2 391,82 m², būvtilpums 11 997,75 m3
Būve sastāv no slimnīcas ēkas – korpusi A, B, C, D un katlu mākas – korpuss – E, kuri apvienoti vienā būvapjomā