Biogāzes ražotne 0,5 MW “Tāši”, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.

Klients : SIA Makleri Energo

Datums : 02.2013. -12.2013

Biogāzes ražotne 0,5 MW “Tāši”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā

Adrese: Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads
P.M.G. loma: Tehniskā projekta izstrāde