Biogāzes ražotne 1 MW „Jaunstraumēni”, Saldus pag., Saldus nov.

Klients : SIA Druvas Unguri

Datums : 10.2011. – 12.2011.

Biogāzes ražotne 1 MW „Jaunstraumēni”, Saldus pagastā, Saldus novads

Adrese: „Jaunstraumēni”, Saldus pagasts, Saldus novads
P.M.G. loma: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība