Biogāzes un koģenerācijas stacija 0,5 MW „Kalnadomēnos”

Klients : ZS Pilslejas

Datums : 04.2014. – 11.2014.

Biogāzes un koģenerācijas stacija 0,5 MW „Kalnadomēnos”, Bebru pagastā

Adrese: „Kalnadomēni”, Bebru pagasts, Kokneses novads
P.M.G. loma: Tehniskā projekta izstrāde un būvniecība (Design & Built projekts)

Celtniecības apjoms: 3 900 m2