Biroju un noliktavu ēka “Trapi”

Klients : SIA "TRAPI1"

Datums : 01.2018. – 09.2018.

Biroju un noliktavu ēka “Trapi”
Adrese: Robežnieku iela 10, Mārupe
P.M.G. loma: Ģenerāluzņēmējs, būvprojekta izstrāde
Kopējā platība: 1352 m2
Būvniecības izmaksas: 1 milj. EUR