Katlumājas ar šķeldas katliem ar siltuma jaudu1.1 MW un 1.4 MW Inčukalnā

Klients : SIA „Vangažu namsaimnieks“

Datums : 05.2015. – 11.2015.

Katlumājas ar šķeldas katliem ar siltuma jaudu 1.1 MW un 1.4 MW tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība

Adrese: Miera iela 1, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads
P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Celtniecības apjoms: 350 m²