Četras daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Mārupītes nami, Rīgā

Klients : SIA Mārupītes nami

Datums : 11.2005. – 11.2006.

Četras daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Mārupītes nami

Adrese: Kantora iela 85/87, Rīga
P.M.G. loma: Koncepcijas un biznesa plāna izstrāde, projekta būvvadība