Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas darbi Beātes 25A, Valmierā

Klients : Biedrība ”Beātes nams 25A”

Datums : 15.01.2010. – 02.11.2010.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācijas un energoefektivitātes uzlabošanas darbi

Adrese: Beātes iela 25A, Valmiera
P.M.G. loma: Projekta vadība, būvuzraudzība vispārceltniecības un siltumtehnikas darbiem

Kopējā platības: 6 720 m2, tilpums 20 160 m3