Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācija Valmieras pagastā

Klients : Biedrība „Rožābele”

Datums : 02.2011. - 09.2011.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācija

Adrese: Viestura laukums 5, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
P.M.G. loma: Būvuzraudzība vispārceltniecības un siltumtehnikas darbiem, projekta vadība