Noliktavu komplekss Rīgas Brīvostā, Meldru ielā 3

Klients : SIA “Port Milgravis”

Datums : 10.2015.-07.2016.

Noliktavu komplekss Rīgas Brīvostā

Adrese: Meldru iela 3, Rīga
PMG loma: Galvenais būvuzņēmējs, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (Design & Build projekts)

Projektēšanas apjoms: 56 000 m²