Dzelzceļa vagonu remonta rūpnīcas katlumājas 3 MW rekonstrukcija

Klients : SIA „L-Ekspresis”

Datums : 02.2014. – 09.2014.

Dzelzceļa vagonu remonta rūpnīcas katlumājas 3 MW rekonstrukcija

Adrese: Kalna iela 68A, Rīga
P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs