Ēku komplekss, Strēlnieku ielā 8, Rīgā

Klients : SIA «Strēlnieku 8»

Datums : 01.2018.– 01.2020.

Ēku komplekss, Strēlnieku ielā 8, Rīgā
Adrese: Strēlnieku iela 8, Rīga
P.M.G. loma: Būvuzraudzība
Apbūves laukums: 3386,5 m2
Kopējā platība: 14 874,5 m2
Būvniecības izmaksas: 12 936 734 milj. EUR