Govju kūts 150 lopiem ar barības noliktavu būvniecība „Mežvīnos”, Malienas pag.

Klients : ZS Dambjupītes

Datums : 09.2012. – 12.2013.

Govju kūts 150 lopiem ar barības noliktavu būvniecības un šķūņa rekonstrukcija darbi „Mežvīnos”, Malienas pagastā

Adrese: Mežvīni, Malienas pagasts, Alūksnes novads
P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Kopējā ēku un būvju platība sastāda: 4 644 m2:

– slaucamo govju kūts 150 govīm būvniecība, platība 2 169 m2,
– barības noliktavas būvniecība, platība 295 m2,
– Mēslu lagūnas būvniecība, tilpums 4 500 m3,
– ārējo inženierkomunikāciju izbūve,
– šķūņa rekonstrukcija 450 m2