Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukcijas darbi

Klients : Jelgavas pilsētas dome

Datums : 05.05.2009. – 09.11.2010.

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukcijas darbi

Adrese: Akadēmijas iela 1, Jelgava
P.M.G. loma: Būvuzraudzība rekonstrukcijas un ārējo inženierkomunikāciju tīklu būvdarbiem