Ķekavas sākumskolas būvniecība ( I, II, III kārta)

Klients : Ķekavas novada pašvaldība

Datums : 13.09.2012. - 28.08.2013.

Ķekavas sākumskolas jaunbūves I kārtas – mācību korpusa 3B būvniecība

Adrese: Nākotnes iela 1C, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas novads
P.M.G. loma: Būvuzraudzība vispārceltniecības, siltumnoturīgu logu un ārdurvju montāžas apdares, iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju, teritorijas labiekārtošanas izbūves arbiem

Veikto darbu apjoms:
– stāvu skaits – divi,
– apbūves laukums 1723 m2,
– kopējā platība 2920 m2,
– virszemes stāvu platība 4288 m2,
– būvtilpums 12216 m3

Ķekavas sākumskolas jaunbūves II kārtas (mācību korpusa, ēdināšanas bloka un aktu zāles) būvniecība

Adrese: Skolas iela 4, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas novads
P.M.G. loma: Būvuzraudzība vispārceltniecības, iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbiem

Celtniecības apjoms: 5 000 m2

Ķekavas sākumskolas būvniecība III. kārta – sporta zāles un baseina būvniecība

Adrese: Nākotnes iela 1C, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas novads

P.M.G.loma: Būvuzraudzība vispārceltniecības, siltumnoturīgu logu un ārdurvju montāžas apdares, iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju, teritorijas labiekārtošanas izbūves darbiem.

Ķekavas sākumskolas 3. kārtā izbūvēta sporta zāle ar 500 skatītāju sēdvietām tribīnēs un laukumu, kas paredzēts florbolam, volejbolam, basketbolam, rokasbumbai un citiem sporta veidiem, lielais peldbaseins ar četriem 25 m gariem celiņiem un 140 skatītāju sēdvietām tribīnēs, kā arī bērnu baseins peldētprasmes apguvei.