Ķekavas sākumskolas jaunbūves I kārta, 3B korpusa būvniecība

Klients : Ķekavas novada pašvaldība

Datums : 13.09.2012. - 28.08.2013.

Ķekavas sākumskolas jaunbūves I kārtas – mācību korpusa 3B būvniecība

Adrese: Nākotnes iela 1C, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas novads
P.M.G. loma: Būvuzraudzība vispārceltniecības, siltumnoturīgu logu un ārdurvju montāžas apdares, iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju, teritorijas labiekārtošanas izbūves arbiem

Veikto darbu apjoms:
– stāvu skaits – divi,
– apbūves laukums 1723 m2,
– kopējā platība 2920 m2,
– virszemes stāvu platība 4288 m2,
– būvtilpums 12216 m3