Ķekavas sākumskolas jaunbūves II kārtas būvniecība

Klients : Ķekavas novada pašvaldība

Datums : 10.2013. – 04.01.2015.

Ķekavas sākumskolas jaunbūves II kārtas (mācību korpusa, ēdināšanas bloka un aktu zāles) būvniecība

Adrese: Skolas iela 4, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas novads
P.M.G. loma: Būvuzraudzība vispārceltniecības, iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbiem

Celtniecības apjoms: 5 000 m2