Liellopu fermas būvniecība 489 slaucamām govīm Lestenes pag.

Klients : SIA Lestene

Datums : 01.06.2011. – 22.05.2012.

Liellopu fermas 489 slaucamām govīm “Pienenes” būvniecība Lestenes pagastā, Tukuma novadā

Adrese: Lestenes pagasts, Tukuma novads
P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Projekta ietvaros kopā ar labiekārtošanu tika apbūvēta teritorija 25 900 m2 platībā:

– slaucamo govju kūts 489 galvām būvniecība, platība 4300 m2,
– slaukšanas zāles un administratīvā korpusa būvniecība, platība 960 m2,
– profilaktorija un jaundzimušo teļu novietnes būvniecība, platība 960 m2,
– skābbarības bedres un barības angāra būvniecība, platība 2600,
– ārējo inženierkomunikāciju izbūve,
– teritorijas labiekārtošana (t.sk. smilts pievešana 35000 m3