Slaucamo govju ferma 300 govīm un saistītās būves “Paeglīši”, Lizuma pag.

Klients : SIA Brīvzemnieki

Datums : 03.2010. – 08.2010.

Liellopu novietnes, barības šķūņa un skābbarības glabātuves tehniskā projekta izstrāde un būvniecība

Adrese: „Paeglīši”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads
P.M.G. loma: Projektēšanas un būvdarbu ģenerāluzņēmējs (Design & Build projekts)

Kopējā lauksaimniecības ēku un būvju kompleksa platība 8 870 m2, t.sk.:
– slaucamo govju kūts ar slaukšanas bloku 4 571 m2,
– skābbarības bedres 1 764 m2,
– šķidro mēslu krātuve 2 535 m2 (8000 m3),
– pievadceļi,
– ārējie un iekšējie inženiertīkli