Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Brīvības ielā 46, Rīga

Klients : SIA „Brīvības 46”

Datums : 01.03.2014. – 11.2015.

Biroju, tirdzniecības un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas rekonstrukcija un restaurācija Brīvības ielā 46
(Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis – dzīvojamā ēka aizsardzības Nr. 7514. Valsts nozīmes pilsētbūvniecība Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs, aizsardzības Nr. 7442).

Adrese: Brīvības iela 46, Rīga
P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Būvdarbu apjoms: 3 400 m²

– Tirdzniecības telpu rekonstrukcijas un restaurācijas darbi,
– Dzīvojamo platību rekonstrukcijas un restaurācijas darbi,
– Citi rekonstrukcijas un restaurācijas darbi