Sadzīves atkritumu izgāztuves „Bigasāti” rekultivācijas darbi

Klients : Kuldīgas novada pašvaldība

Datums : 07.2010. - 10.2010.

Sadzīves atkritumu izgāztuves „Bigasāti” rekultivācijas darbi Gudenieku pagastā

Adrese: “Bigasāti”, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads
P.M.G. loma: būvuzraudzība