Vidzemes mūzikas un kultūras centra būvniecība (Cēsu koncertzāle)

Klients : Cēsu novada pašvaldība

Datums : 07.2011. – 03.2014.

Vidzemes mūzikas un kultūras centra būvniecība (Cēsu koncertzāle)

Adrese: Raunas iela 12, Cēsis
P.M.G. loma: Būvuzraudzība vispārceltniecības, iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbiem

Celtniecības apjoms: 7 000 m2