Par mums

Būvprojektu vadības grupa SIA “P.M.G.” sniedz saviem klientiem profesionālus būvniecības, projektu vadības, būvuzraudzības un inženieru konsultāciju pakalpojumus. Savas darbības laikā kopš 2004.gada esam uzkrājuši ilggadīgu pieredzi projektu attīstībā, projektēšanas un celtniecības vadībā, īpaši - modernu lauksaimniecības objektu, rūpnieciskās siltumenerģētikas objektu projektēšanā un būvniecībā, kā arī apjomīgu un sabiedriski nozīmīgu industriālo ēku projektu būvvadībā, būvuzraudzībā un būvniecībā Latvijā un ārzemēs (Vācijā, Krievijā un Gruzijā).

SIA “P.M.G.” veiksmes un izaugsmes pamatā ir mērķtiecīga plānošana, drosme uzdrīkstēties, pieņemt izaicinājumus, vizualizējot projektus un realizējot klientu vēlmes dzīvē. Mūsu vislielākā atzinība ir mūsu klientu un sadarbības partneru augstais novērtējums par mūsu ieguldīto darbu.

KVALITĀTE

Kopš 2019. gada SIA "P.M.G." ir ieviesta starptautiskā kvalitātes vadības sistēma. Uzņēmuma pārvaldība ir pilnībā atbilstoša vadības sistēmu sertifikātu ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasībām, sekojošās sertifikācijas jomās: - Būvniecība; - Projektēšana; - Būvuzraudzība.

VĪZIJA, MISIJA

SIA "P.M.G." ir svarīgi rast katram klientam individuāli izstrādātus, drošus, augstvērtīgus un profesionālus projektēšanas, būvniecības un būvuzraudzības risinājumus. Mēs esam gatavi ieguldīt savas profesionālās zināšanas un pieredzi ražošanas objektu, modernu lauksaimniecības un enerģētikas objektu projektēšanā un būvniecība, tādējādi šajās jomās nostiprinot līdera pozīcijas, veicinot ražošanas un lauksaimniecības attīstību un Latvijas izaugsmi.
 • Valmieras pamatskolas un sporta kompleksa ēka Leona Paegles ielā 40A, Valmierā “Gada labākā būve Latvijā 2010” nominācijā “Jaunbūve” saņēma 1.vietu.
  SIA “P.M.G.” objektā veica būvuzraudzību vispārceltniecības, apdares, visiem iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbiem, saskaņā ar LBN un ievērojot Pasūtītāja prasības un pamatojoties uz savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumiem.
  Iesakām SIA “P.M.G.” kā uzticamu sadarbības partneri.

  Valmieras pilsētas pašvaldība
  Valmieras pilsētas pašvaldība
  Izpilddirektors Jānis Baiks
 • SIA “P.M.G.” uzņēmumu raksturoju kā uzticamu sadarbības partneri ar augsti profesionāliem, kvalificētiem speciālistiem būvniecības jomā.

  SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
  SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
  Valdes loceklis Andris Vistiņš
 • Visi darbi tiek veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem aktiem, pasūtītāja prasībām un Līgumā nolīgtā kvalitātē un pabeigti līgumā paredzētajā izpildes termiņā

  VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
  VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
  Valdes priekšsēdētājs A.Liepiņš
 • SIA “P.M.G.” līgumā paredzētos celtniecības darbus veica atbilstoši projektam, tai pat laikā operatīvi piedāvājot savus risinājumus, lai tiktu iegūts vislabākais rezultāts. Līgumā paredzētie darbi tika izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši LBN normām un savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumiem. SIA “P.M.G.” rekomendējam kā profesionālu, augsti kvalificētu un uzticamu sadarbības partneri.

  AS “Agrofirma Tērvete”
  AS “Agrofirma Tērvete”
  Valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks