Kontakti

SIA "P.M.G."
Reģ. Nr.: 50003699021
Juridiskā un biroja adrese:
Robežnieku iela 10, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

E-pasts: pmg@pmg.lv
Tālrunis: +371 67327200

Bankas rekvizīti
Reģ. Nr.: 50003699021
Banka: AS "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV02HABA0551019538012