PMG

PAR MUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību P.M.G. ir būvniecības, projektu vadības, būvuzraudzības, inženieru-konsultantu uzņēmums ar darbības pieredzi Latvijā, Vācijā, Krievijā un Gruzijā. 

Mūsu speciālistu komanda ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi projektu attīstībā, celtniecības vadībā atbilstoši LBN (Latvijas), DIN (Vācijas) un SNIP (Krievijas) būvnormatīviem. 

Īpaši jāizceļ mūsu speciālistu pieredze un zināšanas ražošanas un siltumenerģētikas objektu būvuzraudzībā. 

Kopš 2009. gada par vienu no uzņēmuma specializācijām kļuva liellopu novietņu celtniecība. 

Uzņēmumā nodarbināti 21 kvalificēti būvinženieri un arhitekti. 2011.gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 3.25 milj.EUR. 

2012.gada apgrozījums ir palielinājies līdz 7.00 milj. EUR.

bottom