Par mums

Būvprojektu vadības grupa SIA “P.M.G.” sniedz saviem klientiem profesionālus būvniecības, projektu vadības, būvuzraudzības un inženieru konsultāciju pakalpojumus. Savas darbības laikā kopš 2004.gada esam uzkrājuši ilggadīgu pieredzi projektu attīstībā, projektēšanas un celtniecības vadībā, īpaši - modernu lauksaimniecības objektu, rūpnieciskās siltumenerģētikas objektu projektēšanā un būvniecībā, kā arī apjomīgu un sabiedriski nozīmīgu industriālo ēku projektu būvvadībā, būvuzraudzībā un būvniecībā Latvijā un ārzemēs (Vācijā, Krievijā un Gruzijā).

Sasniegumi un atzinības

SIA “P.M.G.” veiksmes un izaugsmes pamatā ir mērķtiecīga plānošana, drosme uzdrīkstēties, pieņemt izaicinājumus, vizualizējot projektus un realizējot klientu vēlmes dzīvē. Mūsu vislielākā atzinība ir mūsu klientu un sadarbības partneru augstais novērtējums par mūsu ieguldīto darbu, ko apliecina saņemtās pateicības un diplomi. Divus gadus pēc kārtas SIA „P.M.G.” tika iekļauta „Dienas bizness” veidotajā straujāk augošo uzņēmumu sarakstā Gazele 2012 un Gazele 2013.

Mūsu klienti

SIA „Brīvības 46”, SIA “L-Ekspresis”, AS “Agrofirma Tērvete”, Katlakalna evaņģēliski luteriskā draudze, VAS “Starptautiskā lidosta „Rīga””, AS "Latvijas Valsts meži", SIA „Vangažu namsaimnieks“, ZS "Mākleri", SIA "A.R.T. Projekts", SIA "Dagdas aitas", SIA “Brīvzemnieki”, ZS “Vaivariņi”, ZS “Pilslejas”, SIA “NEO”, SIA “Port Milgravis”, GTK Severnij vokzal, SIA „Barona īpašums”, SIA “Madara Cosmetics”, SIA “Jumāras īpašums”, Felix Holdings, SIA “Cēsu nami”, SIA “Zeltiņu centrs”, SIA “Mārupītes nami”, Biedrība „Rožābele”, Biedrība ”Beātes nams 25A”, Ķekavas novada pašvaldība, Rēzeknes tehnikums (Austrumlatgales profesionālā vidusskola), Cēsu novada pašvaldība, Pārtikas ražotāju vidusskola, Madonas novada pašvaldība, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, Valmieras plisētas pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rīgas domes Īpašuma departaments, VSIA “Bērnu Psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””, Trans Invest Capital (Gruzija), AS “Latvijas Gāze”, Krāslavas novada dome, Gulbenes pilsētas dome, Tirzas pagasta padome, Kuldīgas novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome, Kuldīgas novada pašvaldība, Jelgavas pilsētas dome, SIA “Druvas Unguri”, SIA “Makleri Energo”, ZS “Saulaiņi”, SIA „Avoti SWF”, SIA „D.N.H.”, ZS “Akmentiņi”, ZS “Dambjupītes”, SIA “Lestene”, Rīgas domes mājokļu un vides departaments, SIA “Ektornet”, Tirzas attīstības biedrība, Alūksnes pilsētas dome u.c.

Vīzija, misija

SIA "P.M.G." ir svarīgi rast katram klientam individuāli izstrādātus, drošus, augstvērtīgus un profesionālus projektēšanas, būvniecības un būvuzraudzības risinājumus. Mēs esam gatavi ieguldīt savas profesionālās zināšanas un pieredzi ražošanas objektu, modernu lauksaimniecības un enerģētikas objektu projektēšanā un būvniecība, tādējādi šajās jomās nostiprinot līdera pozīcijas, veicinot ražošanas un lauksaimniecības attīstību un Latvijas izaugsmi.
 • Valmieras pamatskolas un sporta kompleksa ēka Leona Paegles ielā 40A, Valmierā “Gada labākā būve Latvijā 2010” nominācijā “Jaunbūve” saņēma 1.vietu.
  SIA “P.M.G.” objektā veica būvuzraudzību vispārceltniecības, apdares, visiem iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbiem, saskaņā ar LBN un ievērojot Pasūtītāja prasības un pamatojoties uz savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumiem.
  Iesakām SIA “P.M.G.” kā uzticamu sadarbības partneri.

  Valmieras pilsētas pašvaldība
  Valmieras pilsētas pašvaldība
  Izpilddirektors Jānis Baiks
 • SIA “P.M.G.” uzņēmumu raksturoju kā uzticamu sadarbības partneri ar augsti profesionāliem, kvalificētiem speciālistiem būvniecības jomā.

  SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
  SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
  Valdes loceklis Andris Vistiņš
 • Visi darbi tiek veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem aktiem, pasūtītāja prasībām un Līgumā nolīgtā kvalitātē un pabeigti līgumā paredzētajā izpildes termiņā

  VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
  VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
  Valdes priekšsēdētājs A.Liepiņš
 • SIA “P.M.G.” līgumā paredzētos celtniecības darbus veica atbilstoši projektam, tai pat laikā operatīvi piedāvājot savus risinājumus, lai tiktu iegūts vislabākais rezultāts. Līgumā paredzētie darbi tika izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši LBN normām un savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumiem. SIA “P.M.G.” rekomendējam kā profesionālu, augsti kvalificētu un uzticamu sadarbības partneri.

  AS “Agrofirma Tērvete”
  AS “Agrofirma Tērvete”
  Valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks