Tehniskās apskates stacija Tukumā

Klients : SIA "Auteko & TUV Latvija"

Datums : 10.2017. – 09.2018.

Tehniskās apskates stacija Tukumā
Adrese: Aviācijas iela 40, Jelgava
P.M.G. loma: Galvenais darbuzņēmējs
Kopējā platība: 1400 m2
Būvniecības izmaksas: 1,7 milj. EUR