Tehniskās apskates stacija Jelgavā

Pasūtītājs: SIA “Auteko & TUV Latvija”

Adrese: Aviācijas iela 40, Jelgava

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Kopējā platība: 1400 m2

Izpildes laiks: 10.2017.–09.2018.

Būvniecība | Ražošanas būves un noliktavas