Bioloģisko atkritumu pārstrādes poligons “Cinīši” nodots ekspluatācijā!

Modernākā „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “CINĪŠI” Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā 2023.gada 19.decembrī ir pieņemta eksplutācijā!  Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes poligonā ‘’Cinīši’’  ietilpst-  biogāzes fermentācijas tuneļu ēka, būvtilpums  5472 m3, kopējā platība 972 m2, fermentācijas tvertnes / tehnoloģisko ēka , kopējā platība 321 m2 un gatavās produkcijas nojume, kopējā platība 1444 m2, būvtilpums 14614 m3.

Apziņa, ka šī projekta realizācija ļaus mums kā sabiedrībai mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, sniedz patiesu gandarījumu gan kā uzņēmumam, gan ikvienam PMG speciālistam, kas piedalījies šī projekta īstenošanā!

PMG komandai ir patiess gandarījums par profesionālo izaicinājumu, nodrošinot inženiertehnisko uzraudzību un būvuzraudzību tehnoloģiski sarežģītā objekta “Cinīši” realizācijā!