Gada labākā būve Latvijā 2021

Lepojamies ar augsto novērtējumu skatē: ‘’Gada labākā būve Latvijā 2021’’!

Kategorijā: ‘’Publiska jaunbūve. Ražošanas ēka’’,  2.vieta piešķirta ‘’Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtai cieto sadzīves atkritumu poligonā ‘’Getliņi’’’’!

PMG komandai ir patiess gandarījums par profesionālo izaicinājumu, nodrošinot inženiertehnisko uzraudzību un būvuzraudzību tehnoloģiski sarežģītā un komplicētā objekta realizācijā!

Paldies PMG komandai un visiem projektā iesaistītajiem, kuri piedalījušies godalgotā projekta realizācijā!

Būvuzraudzības nodrošinājums: SIA P.M.G.