Jaunlopu kūts ‘’EKĀNI” nodošana ekspluatācijā

PMG Būvprojektu vadības grupa ir gandarīta par ekspluatācijā nodoto jaunlopu kūti, ‘’EKĀNI’’, Ogres novadā.
Projekta gaitā kopumā, tika uzbūvētas četras inženierbūves: jaunlopu kūts 390 lopiem,
šķidrmēslu pārsūknēšanas stacija 40 m3;
pakaišu krātuve 1100 m3;
dzelzsbetona šķidro kūtsmēslu krātuve 11 400 m3;
kopējais apbūves laukums 5282 m2.
Lepojamies par paveikto un pateicamies projektā iesaistītajiem PMG projektu vadītājiem, speciālistiem un komandai kopumā!