P.M.G. būvuzraudzība, “Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrā”, Ādažos

PMG Būvprojektu vadības grupa šajā pavasarī lepojas ar jaunu būvuzraudzības objektu: “Dienas aprūpes un rehabilitācijas centru Ādažos’’, īstenojot šo projektu, tiks izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs 34 bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem un dienas aprūpes centrs 38 pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Centrs būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurās dzīvo cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, tāpēc ģimenēm tiks radīta iespēja pilnvērtīgāk atgriezties darba tirgū un citās dzīves aktivitātēs.

Kopējais apbūves laukums: 765,2 m2

Objektu plānots pabeigt: 2021.gada novembrī

Būvuzraudzību nodrošina:  SIA P.M.G.