Vagonu depo ražošanas zonas rekonstrukcija Rīgā

Pasūtītājs: SIA ”L-Ekspresis”

Adrese: Kalna iela 68A, Rīga

P.M.G. loma: Projektēšana (BP, AU)

Parametri:

telpu platība: 14 450 m2

Projektēšanas laiks: 12.2012.–03.2014.

Būvniecība | Ražošanas būves