Sporta zāle Mērsragā

Pasūtītājs: Mērsraga novada pašvaldība

Adrese: Skolas iela 8, Mērsrags

P.M.G. loma: Projektēšana (BP, AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Parametri:

telpu platība: 1 100 m2

Projektēšanas laiks: 10.2016.–01.2017.

Projektēšana I Sabiedriskās un dzīvojamās ēkas