Latvija sākas mūsu sirdīs!

Lai ikvienam sirdī, domās un darbos

Tēvuzemes mīlestība un lepnums par to!

Sveicam Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā, 4.maijā!