Reconstruction and restoration of the Riga Courthouse (Rīgas tiesu nams) building

Client: VAS “Tiesu nama aģentūra”

Address: Antonijas ielā 6, Rīgā

P.M.G.’s role: General building contractor

Total area: 1823 m2

Execution time: 04.2015.–05.2016.

Construction | Restoration projects