Rīgas tiesu nama ēkas rekonstrukcija un restaurācija

Pasūtītājs: VAS “Tiesu nama aģentūra”

Adrese: Antonijas iela 6, Rīga

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Kopējā platība: 1823 m2

Izpildes laiks: 04.2015.–05.2016.

Būvniecība | Restaurācijas objekti