Daudzdzīvokļu, biroju un tirdzniecības ēkas rekonstrukcija un restaurācija Rīgā

Pasūtītājs: SIA “Brīvības 46”

Adrese: Brīvības iela 46, Rīga

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Kopējā platība: 3400 m2

Izpildes laiks: 03.2014.–01.2016.

Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis – dzīvojamā ēka aizsardzības Nr. 7514

Valsts nozīmes pilsētbūvniecība Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs, aizsardzības Nr. 7442

Būvniecība | Restaurācija