Katlakalna evaņģēliski luteriskās baznīcas restaurācija

Pasūtītājs: Katlakalna evaņģēliski luteriskā baznīca

Adrese: “Ticības”, Ķekavas pagasts

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Kopējā platība: 393 m²

Izpildes laiks: 03.2015.–04.2016.

Būvniecība | Restaurācijas objekti