Slaucamo govju kūts 300 govīm Lizuma pagastā

Pasūtītājs: SIA “Brīvzemnieki”

Adrese: “Paeglīši”, Lizuma pag., Gulbenes novads

P.M.G. loma: Projektēšana (BP, AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Būvniecības apjoms: 8 870 m2

slaucamo govju kūts ar slaukšanas bloku: 4 571 m2

GEA slaukšanas karuselis: 24 govīm

skābbarības bedres: 1 764 m2

šķidro mēslu krātuve: 2 565 m2 (8 000 m3)

Projektēšanas laiks: 12.2009.–03.2010.

Projektēšana | Lauksaimniecības būves un kūtis