Viegla tipa novietnes jaunbūve īslaicīgai govju turēšanai Ogres novadā

Pasūtītājs: SIA ”Ogres piens”

Adrese: ”Ogre”, Ogresgala pag., Ogres novads

P.M.G. loma: Projektēšana (BP, AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Parametri:

telpu platība: 1 170 m2

gruntsgabala platība: 36,5 ha

Projektēšanas laiks: 03.2019.–10.2019.

Projektēšana | Design & Build