Valsts nozīmes ūdensnotekas Recija atjaunošana

Pasūtītājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Adrese: Kokneses un Bebru pagasti, Kokneses novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Atjaunotais ūdensnotekas garums: 12 050 m

Izpildes laiks: 10.2020.–05.2021.

Būvniecība | Meliorācija