Valsts nozīmes ūdensnotekas Ārciema dzirnavu ezera strauta atjaunošana

Pasūtītājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Adrese: Pāles pagasts, Limbažu novads

P.M.G. loma:  Galvenais būvuzņēmējs

Atjaunotais ūdensnotekas garums: 5494 m

Izpildes laiks: 04.2019.-09.2020.

Būvniecība | Meliorācija