Bebru un Gaujas ielu krustojuma pārbūve un stāvlaukuma izbūve Mārupē

Pasūtītājs: Mārupes novada dome

Adrese: Bebru un Gaujas ielu krustojums, Mārupe

P.M.G. loma:  Būvuzraudzība, apakšuzņēmējs

Būvniecības apjoms:

ceļu garums: 301,6 m

cietie segumi: 3 422 m2

zālāji: 850 m2

apbūves laukums: 4 272 m2                               

Būvniecības izmaksas: 435 tūkst. EUR

Izpildes laiks: 07.2021.–12.2021.

Būvuzraudzība | Ceļi