Piebraucamo ceļu un laukumu izbūve sadzīves atkritumu poligonā GETLIŅI Ropažu novadā

Būvniecība saskaņā ar FIDIC līgumu

Pasūtītājs: SIA ”GETLIŅI EKO”

Adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Ropažu novads

P.M.G. loma:  Būvuzraudzība

Būvniecības apjoms:

laukums (valčbetons): 13 884 m2

materiālu uzglabāšanas laukums (asfalts): 6 000 m2

ceļi un laukumi ar cieto segumu: 21 075 m2

ceļi un laukumi ar mīksto segumu: 1 831 m2

Izpildes laiks: 11.2019.–01.2022.

Būvuzraudzība | Ceļi