Publiskās daļas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un Muzeja ielas pārbūve, lidosta RĪGA

Pasūtītājs: VAS ”Starptautiskā lidosta ”Rīga””

Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads

P.M.G. loma: Būvuzraudzība

Būvniecības apjoms:

apbūves laukums: 11 884 m2

cieto segumu laukums: 5300 m2

Muzeju ielas garums: 550 m

Būvniecības izmaksas: 1 milj. EUR

Izpildes laiks: 07.2020.–05.2021.

Būvuzraudzība | Ceļi