Sporta zāle Mērsragā

Pasūtītājs: Mērsraga novada pašvaldība

Adrese: Skolas iela 8, Mērsrags

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs,

Projektētājs

Kopējā platība: 1100 m2

Projektēšanas laiks: 10.2016.–01.2017.

Būvniecība | Sabiedriskās un dzīvojamās ēkas