Tirdzniecības vietas izveide Mērsragā

Pasūtītājs: Mērsraga novada pašvaldība

Adrese: Lielā iela 64, Mērsrags

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs,

Projektētājs

Būvniecības apjoms: 260 m2

Projektēšanas laiks: 01.2020.–04.2020.

Būvniecība | Sabiedriskās un dzīvojamās ēkas