Slaucamo govju kūts MEŽVĪNI 150 govīm Malienas pagastā

Pasūtītājs: ZS ”Dambjupītes”

Adrese: ”Mežvīni”, Malienas pagasts, Alūksnes novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Būvniecības apjoms:

kūts ar barības noliktavu: 2200 m2

šķūnis: 450 m2

mēslu lagūna: 4500 m3

Izpildes laiks: 09.2012.–12.2013.

Būvniecība | Lauksaimniecības būves un kūtis