Slaucamo govju kūts ORNICĀNI 350 govīm Viļānu pagastā

Pasūtītājs: ZS ”Akmentiņi”

Adrese: ”Ornicāni”, Viļānu pagasts, Viļānu novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Būvniecības apjoms: 4300 m2

Izpildes laiks: 04.2013.–04.2014.

Būvniecība | Lauksaimniecības būves un kūtis